Hem > Nedladdning > Versionsfakta

Versionsfakta

Nyheter i version 2.1

2.1b18 Nya eller förbättrade funktioner

 • Det går nu att välja strikt tillämpning för stamträd, stamtavla, släkttavla och cirkeldiagram för ättlingar. 
 • Mättnaden av färgen för x kromosom arv har ökats.
 • Notering för egendefinierade platser exporteras nu också under PLAC-taggen. 
 • Det går nu att välja om fäderna i cirkeldiagrammen ska vara till vänster eller till höger.
 • Det visas nu om filrättigheter för genväg behöver ändras när man ändrar minnestilldelning. 
 • Det går nu att välja mellan att exportera alla eller markerade platser. 
 • Registerutdragen är nu lokaliserade. 
 • Förbättrat stöd för höga upplösningar. 
 • Stöd för danskt gränssnitt. 
 • Kalendern är nu lokaliserad. 
 • Autofyll för platser visar nu platsnamn endast för händelser utan strukturerad plats och sökresultatet är nu okänsligt för gemener och versaler. 
 • Personlistor med objekt innehåller nu också Y-DNA och mtDNA. 
 • Det går nu att öppna webbsidor i extern webbläsare från den interna webbläsaren via snabbmenyn. 
 • Det går nu att välja etikett för egna händelser i snabbmenyn vid byte av händelsetyp.
 • Det går nu att skriva ut platsrapporten med omvänd ordning för platserna. 
 • Man får nu en fråga om språkval första gången man startar Genney. 
 • Det går nu att söka på text och förekomst av värden för dna-prov. 
 • Pdf-utskrifter för stora utskrifter har förbättrats. 
 • Personsök söker nu även i alternativa namn. 
 • Vid byte av språk för gränssnitt ändras nu alla utskriftsmallar till det språket.
 • Det är nu möjligt att markera flera namndelar av förnamn och smeknamn som tilltalsnamn. 
 • Html-utskrifterna harmonierar nu bättre med rapporten och har responsiv design. 
 • Cirkeldiagram för anor går nu att skriva ut med tomma rutor.
 • Det går nu att välja fler typer av förbindelselinjer vid utskrift.
 • Det finns nu en knapp som genererar slumpvisa färgskalor för utskriftsmallarna.
 • Det går nu att dra och släppa filer till mediafönstret för person, händelser och källor från hårddisken. 
 • Det finns nu en funktion för att säkerhetskopiera systemet (media, platsregister och flera släktregister).
 • Det finns nu möjlighet att utan kostnad ladda upp sin webbpublicering till internet.
 • Det går nu att välja senast använda källhänvisningar från snabbmenyn för källor.
 • Färgerna i plansch-rapporter använder nu transparens.
 • Hantering av url:er i webbläsaren har förbättrats. 
 • Tangentbordskommandot ctrl+shift inkluderar nu källor för popuprutor för personer. 
 • Alternativet att inte importera platser och behålla referenser till platserna, vid import av släktregister med strukturerade platser som inte finns i platsregistret, har tagits bort.
 • Kartan använder ett nytt bibliotek.
 • Gedcom-importen stöder nu de ogiltiga teckenuppsättningarna MACINTOSHför MacRoman och ANSI för windows-1252. 
 • Kolumnbredder i tabellen med källor behåller nu sina värden över sessionerna. 
 • Det finns nu en funktion för att infoga person id länk i den fria texten. 
 • Visningsläge i biografin hanterar nu länkar. 
 • Datum som överrensstämmer med lokalt datumformat importeras nu som datum vid gedcom-import.
 • Icke-svenska platser följer nu platsnamnsformateringen.

2.1b18 Rättade buggar

 • Släktskapsberäkningen inkluderade icke-biologiska föräldrar om personen bara hade icke-biologiska föräldrar.
 • Platsformatering plats, församling (län) visade inte länet för plats utanför Sverige. 
 • Det gick inte att skriva ut bokutskrift från förhandsgranskningsfönstret. 
 • Det gick inte att spara licensen från text första gången den installerades för v2. 
 • Församlingarna Partille, Jonsered kbfd, Partille kbfd, Bergsjön kbfd, Biskopsgårdens kbfd, Brämaregårdens kbfd, Gamlestad kbfd, Kortedala kbfd, Lundby kbfd, Marieberg, Nya Varvet, Nya Älvsborg, Nylöse kbdf, Tynnered kbdf, Utby, Västra Frölunda kbdf, Älvsborgs kbdf, Sävedalen kbfd låg i landskapet Bohuslän och har nu flyttats till landskap Västergötland. 
 • Det visades frågetecken efter släktskapet i statusraden för relationer där bara ena förälder var biologisk. 
 • Testamente var felaktigt omkastad och visades som felaktig händelse före döden och inte efter döden. 
 • Sök > datum söker nu det datum man har om man anger samma datum i från och till. 
 • Alternativt namn får nu samma typsnitt för noteringar som för händelser i utskrift. 
 • Tomma noteringar genererade en punkt iutskrifter. 
 • Det gick inte att lägga till personer till en grupp om det var första gruppen som skapades. 
 • Noteringar för händelser visas nu med radbrytningar i rapporten personakt när händelser skrivs ut på separata rader.
 • Standardskrivaren var inte förvald vid utskrift. 
 • Rapporten släkttavla visade inte porträtt för makar. 
 • Alternativa namn som saknade förnamn exporterades inte korrekt.
 • Församlingar som saknade och har fått koordinater är: Oderljunga, Källna, Kvenneberga, Tegnaby, Granhult, Barsebäck, Hög (Kävlinge), Lockarp, Nevishög, Lilla Slågarp, Stora Slågarp, Fru Alstad, Remmarlöv, Grästorp i Tengene, Hornborga , Sätuna, Bolum, Bjärka, Täng, Sättersta, Bogsta, Torsåker, Kattnäs, Kärnbo, Vårfrukyrka, Färnebo, By (Säffle), Huggenäs, Degerfors, Grovare, Södra Vånga, Norra Säm, Tarsled, Tumberg, Rödene, Bälinge (Allingsås), Linde (Lindesbergs), Ödeby, Sankt Per (Vadstena), Tjurkö, Gårdveda, Flackarp.Församlingar där koordinaterna justerats är: Västra Alstad, Broddetorp, Arboga landsförsamling, Ör (Växjö), Ör (Mellerud)
 • Auto-sortering i vyerna ättlingar dynamisk och cirkeldiagram för ättlingar fungerade inte. 
 • Kalendern visade en dag mindre än den markerade mellan 1700 och 1712. 
 • Icke-biologiska barn kom med i rapporterna ättlingar planscher och cirkeldiagram trots att endast biologiska barn var vald. 
 • Etiketter i utskrifter blev inte kursiva i Windows-miljö. 
 • Sparfunktionen aktiverades inte vid formatering av fri text och vid redigering i fristående fönster för anmärkning.
 • Sökfunktionen i Källor och hänvisningar gjorde dubbla anrop. 
 • Vissa registerutdrag visade tomt namn om för eller efternamn saknades. 
 • Statistikrapporten och registerutdrag som inkluderade information om födelseuppgifter inkluderade icke-biologiska barn. 
 • Det gick inte att välja biologisk förälder i en speciell situation.
 • Byt typ för händelser uppdaterade inte personrutorna korrekt vid ändring av födelse och död.
 • Det gick inte att gå vidare när man lagt till förälder från familjefliken i biografin för ny person.
 • Icke-biologiska barn kunde komma med i utskrift plansch även om det inte var valt. 
 • Det gick inte att byta till befintlig källhänvisning i den fristående biografin. 
 • Källor för noteringsobjekt skrev inte ut källor om det var Harvardsystemet och hänvisningssiffran hade radbrytning före sig vid Oxfordsystemet. 
 • Faktauppgiften "Faktauppgift" visade ordet "Faktauppgift" i biografins visningsläge. 
 • Det gick inte att spara person där bara en källa lagts till en händelse. 
 • Utskrift för planscherna stamtavla och släktskap hängde sig i vissa situationer där icke-biologiska barn ingick. 
 • Noteringar i personakt kommer nu före personanteckningar 
 • Direktutskrift med pdf använde inte stilmallen som var kopplad till utskriften. 
 • Det gick att redigera hänvisning utan källa vid ny händelse. 
 • Textattribut som t.ex. understrykning visades inte i plansch-utskrifterna. 
 • Alternativt namn som bara innehöll smeknamn visades som namnlös vid utskrift. 
 • Fokus flyttade till roten i vyn ättlingalistan vid redigering av familjemedlemmar. 
 • Arv av haplogrupp tog inte hänsyn till icke-biologiska relationer i vissa situationer.
 • Sammanslagning av dubbletter där person 2 hade föräldrar och inte person 1 satte föräldrarna som fosterföräldrar. 
 • Barn till ensam förälder som förekom i flera familjer visades flera gånger i vyerna ättlingar, ättlingar list och ättlingar cirkeldiagram. 
 • Källtext och kommentar till källa kom inte med i webbpubliceringen. 
 • Statuslistan för familjer visade dubblerade värden. 
 • MtDNA för son som lades till för mor med mtDNA sparades inte. 
 • Fönsterproblem i samband med fullskärmsläge i Windows har rättats. 
 • Villkor för begynnelsebokstäver för förnamn i dubblettsök ignorerades. 
 • Kvalitén på bilder i utskrifterna har förbättrats. 
 • Etiketten "Fel hopkopplade familjer" har ändrats till "Eventuellt fel hopkopplade familjer" med hänsyn till samkönade familjer.
 • Problem med cirkeldiagrammen ättlingar och släkttavla i samband med icke-biologiska kopplingar och förekomsten av samma barn i flera familjer har rättats.
 • Personrutor i rotnivån i släktskapskalkylatorn kunde lägga sig under en annan ruta i vissa situationer.
 • Ny händelse sparades inte om fliken visningsläge var aktiv och biografin inte hade fokus.
 • Val av titel och förkortning i utskriftsmallen slog inte igenom i rapporten Källor.
 • Användning av delete i den interna webbläsaren triggade delete för person.
 • Långa namn gjorde att datum visades utanför rutan i den klassiska sidindelade antavlans femte generation.
 • Linjer mellan anförluster i planschutskrifterna kunde överlappa personrutorna i vissa situationer.