Hem > Nedladdning > Versionsfakta

Versionsfakta

Nyheter i version 2

Allmänt

Länkar i fri text.
Webbpubliseringsverktyg.
De dynamiska vyerna familj, anor, ättlingar och släktskapskalkylatorn har fått en mer kompakt layout och har fått fler inställningsmöjligheter.
Två nya vyer har tillkommit, cirkeldiagram för anor och ättlingar.
Det går nu att markera de personer som delar X kromosomer.
Personer går att koppla till haplogrupper (för dna-forskning).
Två nya huvudkataloger, dna-prov och uppgiftslämnare.
Automatisk släktskapsindikator hittar nu alla typer av släktskap.
Markerad person får fokus i personlistor.
Duplicera, som sparar registret i nytt namn.
Dubbletter sorteras i ranking ordning och har ett förhandsgranskningsfönster.
 

Sök

Platssök.
Textsök.
Underhåll, en ny variant av problemsök och som har fått ytterligare kontrollområden.
Registerutdragen går nu att visa/dölja kolumner.
 

Utskrifter

Tre nya rapporttyper, cirkeldiagram för anor och ättlingar, och en bok-rapport.
Planscherna ättlingar och släktskap går nu att få utan makar.
Planscherna antavla och släkttavla går nu att få med icke-biologiska föräldrar.
Planscherna och cirkeldiagrammen går nu att skiva ut som bilder.
Den klassiska sidindelade antavlan går nu att få med porträtt.
Ny utskriftshantering av kartan.
 

Platser

Kartlager. 
Säkerhetskopiering och återställning av platsregistret.
De strukturerade platserna kan nu kopplas till media.
Olika ikoner för händelsetyper i kartan.
Platsregistret kan nu importera ett flertal länders administrativa indelning. 
Platsregistret exporteras och importeras nu med xml.
Platsregistret kan nu läsa in platser från Disgen via xml.
 

Ändringar 2.0b27

 • Det går nu att skriva ut ättlingar lista med "Strikt tillämpning", dvs. bara män får egna familjer i patrilinjära linjer och bara kvinnor i matrilinjära.  
 • Planschutskriften för släktskap visade max två släktskapsled. 
 • Det gick inte att välja biologisk relation till mor om hon hade två olika familjer och man hade ändrat till en icke-biologik relation för ena familjen. 
 • Skapa förälder får nu med sig barnets dna-uppgifter.  
 • Ändring av dödsort kunde orsaka att fel födelseort visades i personrutorna. 
 

Ändringar 2.0b25

 • Bokmärket visades inte i personrutorna.
 • Gedcom-exporten kunde hänga sig i speciella situationer där mellanslag upprepades många ånger i notering.
 • Länk till AD visades inte för volymer med versionsbeteckning.
 • Bildtext i webbpubliceringen hamnade fel i mobiltelefon.
 • Rapport - Cirkeldiagram anor och ättlingar, utskriftsfunktionen var felaktigt tillgänglig.
 • Genney öppnas nu med det senaste aktiva registret istället för det senast öppnade.
 • Det går nu att ändra om man vill att varningstext ska visas när värdet överstiger maxvärde för gedcom.
 • Java-version uppdaterad till 1.8.0_152 för Mac och 1.8.0_151 för Windows.
 • Länkar med parenteser validerades inte korrekt.
 • Det gick inte att sätta markören i textsök när menyfliksområdet var minimerat.
 • Presentationen av topp-familjerna i släktskapsvyn har förbättrats och släktskap mellan halvsyskon redovisas nu i texten. Föräldrarnas släktskap ingår nu också i släktskap mellan syskon. Antal släktskapsled begränsas nu också vid stora och komplexa träd.
 • Skärmurklipp går nu ur redigeringsläge vid escape-kommando.
 • Ett fel i xml-importen för platser gjorde att importen kunde hängde sig.
 • Släktträd med många generationer och många förgreningar går nu fortare att växla mellan personer.
 • Statusraden uppdaterades inte för aktuell person vid ändring av proband.
 • Webbpublicering - ändra ålder för händelse fungerade inte.
 • Länkar till SVAR visades inte om dom började med siffra.
 • Tooltip-rutor för text som inte ryms i tabellceller har fått länkstöd.
 • Tillämpning av restriktioner i personsök tog inte hänsyn till ungefärliga och periodiserade datum.
 • Ändring av källor i biografin uppdaterade inte ändringsdatum för person.
 • Det gick inte att spara webbaddresser.
 • Det går nu att ändra skrollningshastighet under inställningar > allmänt.
 • Det går nu att ändra minnestildelning för Windows under inställningar > organisation.
 • Funktionen importera land visas nu i roten för platsregistret.
 • Bilder för platser kom inte med vid utskrift.