Hem > Funktioner > DNA, släktforskning och Genney

DNA, släktforskning och Genney

Genney är det enda släktforskningsprogram i Sverige som har stöd för släktforskning med dna och haplogrupper!

Det går i Genney att koppla Y-DNA och mtDNA till personer och hela släkter. Genney har även ett konflikhanteringssystem som gör att det blir hanterbart.

Y-DNA och mtDNA är, och kommer att bli, ett kraftfullt verktyg för att verifiera pappersforskning och för att kartlägga släkter. Det ger också ett djup till ursprung för olika delar i din släktforskning.

Y-DNA (y kromosom dna) ärvs oförändrat från far till son med mutationer som inträffar ca vart 150:e år.

MtDNA (mitokondrie dna) ärvs från mor till både söner och döttrar men kan bara fortplanta sig till döttrarnas barn. MtDNA muterar sig också men mycket mer sällan.

Både Y-DNA och mtDNA har en beteckning för sin speciella mutation som kallas haplogrupp.

En stor fördel med att använda dna tillsammans med vanlig släktforskning är att det kan verifiera om pappersforskningen är korrekt. Man kan försöka hitta nu levande ättlingar till en viss person och jämföra ättlingarnas dna och på det viset dra slutsatsen av vilka som verkligen är ättlingar.

Vanliga frågor om dna på SSGGs hemsida

Hantera dna och haplogrupper

För att lägga till en haplogrupp till en person i Genney klickar man vid personens Y- eller mtDNA och får upp fönstret Dna-prov som kan innehålla olika prover för Y-DNA eller mtDNA.

Man markerar det dna prov man vill använda och väljer OK och får upp fönstret Arv av haplogrupp med personer som är möjliga anor och ättlingar till haplogruppen enligt arvsordningen och kan där välja vilka som ska kopplas till haplogruppen. 

Om man raderar ett dna-prov försvinner alla kopplingar mellan dna-provet och personerna som det var kopplat till.

Personer som ärver haplogruppen och som inte har någon konflikt har en grön ikon, personer som redan har en haplogrupp och är i konflikt har en gul varningstriangel och personer som inte berörs för att det finns en låst person i trädet mellan får en röd ikon.

Det går att låsa en person till en haplogrupp/dna-prov vilket innebär att det inte går att skriva över personen och personer som ligger över eller under i arvsordningen. Man låser de personer som man är säker på har rätt haplogrupp. Som standard blir den person som haplogruppen är kopplad till låst. Personer som är låsta får en låsikon framför sig.

Presentation

Personer som är kopplade till haplogrupper får en prick i personrutorna, en grön prick för Y-DNA och en lila prick för mtDNA. Det går också att visa haplogruppen som text i personrutorna. Båda varianterna går att välja under inställningar > utseende.

 

 

I kartan finns en funktion som gör det möjligt att se var olika haplogruppers personer är födda vilket ger en bild av haplogruppens förflyttning i tid.

Det går också att visa x kromosomens utbredning, det som i FamilyTreeDNA kallas x-match, vilket inte är så enkelt att överblicka annars särskilt när anförluster smyger sig in bland anorna.

 

 

Utskrifter

Haplogrupper för en person går att få med i de listade rapporterna och i webbpubliceringen. Vidare går det att skriva ut kartan och vyerna går att spara som pdf-filer som går att skriva ut.

Det går också för olika rapporter att välja om ättlingar ska ta med personer med en patrilinjär (y-dna) eller matrilinjär (mt-dna) arvsordning vilket visar en haplogrupps utbredning förutsatt att den inte innehåller konflikter.

 

Genney kommer att utökas med sökfunktioner och specialanpassade rapporter för haplogrupper men det är en början. Det finns heller inget stöd för dna i gedcom men Genney har valt att bortse från det då dna i släktforskning har kommit för att stanna.