Hem > Funktioner > Visste du att...

Visste du att...

Om man håller shift nedtryckt och för musen över en personruta så visas en sammanställning över personen.

 

 

Om man klickar på personen i statusraden så visas en sammanställning över personen.

 

 

Om man klickar på släktskapet i statusraden visas släktskapet utförlig och om det är ett frågetecken efter släktskapet betyder det att probanden har flera släktled med den markerade personen.

 

 

Det går att välja vilka kolumner som visas i registerutdragen genom att högerklicka på kolumnhuvudet.

 

 

Du kan färga personer som tillhör en personlista med den blå ikonen i menyn som ligger under personlistorna.

 

 

Du kan exportera personer som tillhör en personlista till en excelfil med den gröna ikonen i menyn som ligger under personlistorna.

 

 

Du kan visa x kromosom arv för en person genom att högerklicka på personen.

 

 

Du kan ändra värden för den aktuella vyn via kugghjulet längst till höger i vyernas flikområde.

 

 

Det visas en navigeringsvy när du klickar på den fyrkantiga ikonen i vyns högra nedre hörn.

 

 

Du kan visa populationen för en grupp eller senaste sökresultat på kartan.

 

 

Du ändrar inställningar för utskrifter av planscher och cirkeldiagram genom att klicka på det gula kugghjulet i förhandsgranskningen av utskriften. Och om du håller shift nedtryckt när du ändrar färg för bakgrund, text eller ram så ändras alla generationerna till den färgen.

 

 

Det finns två olika layouttyper för cirkeldiagrammen. En där varje generations barn får lika stor del av cirkeln och en där de ättlingar som är flest får större del av cirkeln. Man ändrar under inställningar för vyn.

 

 

Det går att navigera framåt och bakåt i den interna webbläsaren genom att högerklicka och att det finns en sökfunktion som blir synlig med kortkommando ctrl+F cmd+F.

 

 

Om du har manuell sortering kan du ändra ordningen på barn och familjer och även ändra familj för barn genom drag och släpp i den klassiska vyn.

 

 

Att det alltid går att mata in datum med gedcom-formatet dd MMM yyyy, oavsett vilket annat datumformat som är valt för presentation.

 

 

Du kan högerklicka i platsfältet i levnadsbanan för att komma åt en sökfunktion där du kan söka efter svenska platser.