Hem > Integritetspolicy

Integritetspolicy

1. INFORMATION OM HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, bild, personnummer, ip-adress.

2. VILKA PERSONUPPGIFTER HAR GENNEY OM DIG, OCH VARFÖR?

2.1 När du skaffar konto på genney.se

När du skaffar konto på genney.se behöver vi få ditt namn och din mejladress för att kunna verifiera att du är en fysisk person och för att sedan kunna skicka erbjudanden och information.

2.2 När du köper licensnyckel

När du köper licensnyckel uppger du ditt namn, din postadress och mejladress. Din ip-adress registreras av Genney. Dessa uppgifter används för att administrera köpet. Genney sparar också datornamn och MAC-adress för att identifiera licensnyckelns användare.

3. HUR LÄNGE SPARAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det behövs enligt vad som anges i punkt 2, eller så länge de måste lagras enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig. Du har också möjlighet att ändra och ta del av dina personuppgifter från Mina sidor på genney.se.

4. TILL VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER?

Genney Digit säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

  • Payson som hanterar betalningsorder för Genneys räkning
  • Andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut

5. HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär att vi har rutiner kring dataskydd, t.ex. att vi skickar dina uppgifter på ett säkert sätt.

6. OM COOKIES

När du besöker vår webbplats kan vi också samla in information och uppgifter om dig genom att använda så kallade cookies. För mer information om hur vi använder cookies, se Om cookies.

7. DINA RÄTTIGHETER

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss.

  • Tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas.
  • Begära rättelse. Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
  • Begära att uppgifter raderas. Du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna.
  • Invända mot uppgiftsbehandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot uppgiftsbehandling för direktmarknadsföring. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas.
  • Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679.

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

8. HUR DU MOTSÄTTER DIG ELEKTRONISK DIREKTMARKNADSFÖRING

Genney kan komma att använda din mejladress för nyhetsbrev. Om du inte vill få nyhetsbrev kan du kryssa ur det under Mina sidor på genney.se.