Genney forum

Släktforskning => Allmänt om släktforskning => Ämnet startat av: Lars-Anders skrivet 2019-11-14, 12:00:37 PM

Titel: Hur förhåller du dig till GDPR?
Skrivet av: Lars-Anders skrivet 2019-11-14, 12:00:37 PM
En stötesten när vi släktforskar är GDPR (https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/). Hur ska vi förhålla oss?

Ulf Bergren, ordf i SSGF, skriver i en artikel i Släkthistoria:
Citera
”Hur påverkas släktforskning av GDPR?
Har reglerna för vilka släktuppgifter ändrats sedan Personuppgiftslagen ersattes av GDPR (General Data Protection Regulation)?
14 juni 2019 av Ulf Berggren
Den lag som hanterar digital personinformation är numera GDPR, som ersatt PUL (Personuppgiftslagen). Mycket är sig likt, men kraven på hur man får behandla personuppgifter skärps och vars och ens rättighet till kontroll över sina egna personuppgifter stärks. Fortfarande gäller dock att grundlagen går före GDPR.
En viktig skillnad är att det numera inte bara handlar om publicering utan även att registrera personuppgifter. Det som det talas om numera är behandling av personuppgifter, vilket till och med innebär allt man gör med sådana. Det behöver inte ens vara på en dator, utan gäller även insamling av uppgifter för senare registrering.
Levande personer
För levande personer får man inte ens registrera namn, födelsedatum eller adress utan samtycke. Extra hårda regler gäller för uppgifter som betraktas som känsliga, det kan gälla hälsa, till exempel ärftliga sjukdomar eller etniskt ursprung. Sådana information är i normalfallet förbjudet att registrera.
Släktträd påverkas alltså av GDPR, till exempel om man bygger dem på olika släktforskarforum. Registrering i din egen dator påverkas dock inte om det gäller din närmaste krets, din familj, syskonens familjer etc. Att registrera avlägsna nu levande släktingar är ett gränsfall, och registrering av icke-släktingar inte tillåtet utan samtycke.
Tryckfrihetsförordningen går före.
GDPR medger dock vissa undantag, till exempel publicering för ett journalistiskt ändamål och forskning, men det gäller normalt inte släktforskning. Grundlagen går emellertid före som sagt, till exempel tryckfrihetsförordningen. Det innebär att man utan samtycke har rätt att registrera nu levande personer, till exempel i ett släktforskarprogram, om syftet är att uppgifterna ska tryckas, till exempel i en släktbok eller en matrikel för en släktförening.
Sammanfattningsvis: så länge man lägger in avlidna släktingar i ett släktträd, till exempel på nätet, är det i princip inga problem. Levande personer bör man tillfråga om inte syftet faller under grundlagen. Om någon inte samtycker till registrering eller publicering av en uppgift, måste man plocka bort den.


Och här sitter jag och ska förhålla mig till detta. Vad får jag göra och vad får jag inte göra?

Så här tänker jag:
Och, som någon nämnt, grundproblemet är ju inte webb-genereringen, utan att alls hålla ett register.

Hur tänker ni?
Titel: SV: Hur förhåller du dig till GDPR?
Skrivet av: joab skrivet 2019-11-14, 14:58:53 PM
Jag registrerar uppgifter om nu levande personer i Genney. Det betraktar jag som ett fall av min "egna privata behandling av personuppgifter", därmed undantaget från GDPR. När det gäller publicering så använder jag "privat-flaggan" på nu levande personer så att dessa exkluderas i HTML-genereringen.
Titel: SV: Hur förhåller du dig till GDPR?
Skrivet av: StefanH skrivet 2019-11-14, 16:41:53 PM
Jag gör som Joab. Alla nu levande personer flaggar jag som privat och exkluderar vid export till gedcom.
Undantag är nära släktingar där jag har tillåtelse till publicering på nätet.
Titel: SV: Hur förhåller du dig till GDPR?
Skrivet av: mjo skrivet 2019-11-16, 14:34:49 PM
Eftersom det inte ännu finns några prejudicerande domar som kan vägleda oss i en tolkning av direktivet kan vi egentligen inte veta hur vi ska förhålla oss till det ännu. Personligen avvaktar jag detta innan jag förhåller mig till direktivet över huvud taget. Om någon tillsynsmyndighet stämmer mig för det, så lovar jag att återkomma med resultatet av förhandlingen.  :)
Titel: SV: Hur förhåller du dig till GDPR?
Skrivet av: ÅkeH skrivet 2020-01-15, 14:54:12 PM
Jag skulle också anse att Genney är ett privat register precis som sagts, det är nog mer problem med träd på nätbaserade tjänster som Ancestry och liknande. Jag har dessutom inte några direkta personliga uppgifter i trädet mer än födelsedatum och -ort.

Ska man hårddra GDPR som det står här så skulle jag få kräva in medgivande ifrån i princip varenda person i mitt telefonregister... i synnerhet som det är sparat på Google. :o

Men som jag tolkar texten ovan så kan man ju i princip alltid hävda att man avser göra en tryckt text om familjen. Det kan ju kännas lite motvalls, jag hade ju snarare förståelse för att man söker medgivande från personer innan man gör en tryckt bok än ett register på datorn.