Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Visa inlägg - Peter

Sidor: [1] 2
1
Jag ser hellre att en persons föräldrar presenteras tidigt, så som det görs i biografins visningsläge och i utskriften Personakt. Mitt förslag är att göra samma sak för utskriften Anor.

Se bilder och jämför.

Synpunkter?

2
Tekniska problem och förslag / Förslag: Formatera namnrubrik separat
« skrivet: 2021-06-20, 12:12:37 PM »
Det skulle vara bra om namnrubriken för en ana formaterades separat från övriga namn i utskrifter. Jag skulle vilja ha anornas namn större utan att övriga namn också blir större.

Se bilden. Katarina Helgesdotter visas i önskad storlek, men alla andra namn är för stora.

Synpunkter?

3
Tekniska problem och förslag / Förslag: befordra Faktauppgift
« skrivet: 2021-06-20, 11:31:12 AM »
För min del skulle händelsen "Faktauppgift" gärna få finnas bland de ordinarie händelserna, och inte bara i den utökade listan.

Det är ingen stor sak, men jag använder den händelsen ganska ofta. Hur är det med er andra?

4
Tekniska problem och förslag / FÖRSLAG: Hur yrken presenteras
« skrivet: 2021-03-02, 14:29:15 PM »
Jag är inte riktigt nöjd med hur personers yrken presenteras, dels i ansedlar/personakter och dels i antavlor.

Det första jag önskar är att yrkena, i ansedlar och personakter, nämns direkt efter namnet eller åtminstone direkt efter födelseuppgifterna. Detta har jag sett kan göras i Min Släkt. Se skärmdump.

Det andra jag önskar är att man ska kunna välja vilket eller vilka yrken som ska omnämnas i inledningen, och i vilken ordning. Vissa personer har många notiser för yrke. Alla dessa behöver inte räknas upp. Vissa kanske bara varade en kortare tid och vissa kanske var en bisyssla. En bedömning behöver göras av vad som är mer eller mindre representativt för personen i fråga.

Det tredje jag önskar är att samma urval ska gälla för antavlor.

Ett exempel på hur presentationen i antavlor inte blir så lyckad är en person som större delen av sitt liv var pappersmakargesäll, men som på äldre dar angavs som lumpsamlare. I antavlan beskrivs han som "Lumpsamlare, Pappersmakargesäll". Här vill jag kunna vända på ordningen eller rent av ta bort "Lumpsamlare".

Ett annat exempel är en kvinna som blev närmare 80 och som inte hade något yrke mer än att hon under en kortare tid angavs som "Studerande". Här skulle jag vilja ta bort "Studerande" ur antavlan eftersom det känns galet att det ska definiera hela hennes liv.

5
För detta förslag önskar jag synpunkter från dem som precis som jag ofta använder den klassiska vyn.

Är det någon mer som tycker att de små pilarna till höger i den klassiska vyn är överflödiga? Ett klick på någon av de många pilarna kan bara leda till två resultat, och dessa resultat nås även genom att dubbelklicka på någon av huvudpersonens föräldrar. Det spelar alltså ingen roll vilken pil man trycker på på övre respektive nedre halvan av vyn.

Det jag skulle önska är att ett klick på en liten pil leder till att trädet hoppar bak en generation precis som nu, men att fokus hamnar på personen invid vald pil. Denna person blir markerad i trädet och syns i biografifönstret.

Som pilarna fungerar i dag är det svårt att orientera sig när man hoppar i antavlan och vill följa en viss släktgren bakåt. Med förslaget skulle det bli enklare.

Bild 1 visar hur de många pilarna bara har två funktioner. Bild 2 visar hur jag önskar att resultatet skulle vara om man klickar på någons pil (i detta fall Kerstin Bengtsdotters).

6
Om man ger en egen händelse en namn innehållande en apostrof och inkluderar denna händelse i en sökning, så fastnar sökningen i en evighetsloop.

Loopen är enkel att bryta genom att stänga ned sökningen eller modifiera den, men en tråkig konsekvens är att man måste ändra namnet på händelsen till ett som är mindre optimalt. Om man gör en släktutredning på engelska händer det att man vill ha med en apostrof både här och där.

7
När man webbpublicerar anges ungefärliga åldrar med "ca", t.ex. "(ca 15–ca 18)". Det uppskattar jag. När man gör en utskrift i programmet används istället approximationstecknet "≈", som så här: "(≈15–≈18)"

Jag tycker att approximationstecknet är fult, och att det inte hör hemma utanför matematiska sammanhang, och skulle gärna se att det gick att välja "ca" istället.

/Peter

8
Tekniska problem och förslag / Förslag: färre bekräftelserutor
« skrivet: 2020-02-23, 20:51:45 PM »
Jag har tre förslag på när jag skulle vilja slippa bekräfta en åtgärd.

1. Ta bort händelse
Varken delete-knappen eller valet "ta bort" i gardinmenyn är lätta att komma åt av misstag, så kravet på bekräftelse är, upplever jag, alltid överflödigt. Som tidigare diskuterats kan man tänka sig ett val bland inställningarna för bekräftelser. Man kan också tänka sig någon form av ångrafunktion, kanske att senast raderade objekt återfinns i gardinmenyn.

2. Ta bort källhänvisning
Samma motivering som ovan.

3. Avbryta ändring av händelse
Varje gång jag väljer att trycka avbryt så är det välmotiverat. Fönstret ligger alltid överst och hindrar att man gör andra saker i programmet, vilket för med sig att man har alldeles färskt i minnet vad precis har gjort. Det är en minimal risk att man gjort en viktig ändring och råkar radera den genom att trycka på "Avbryt".

För alla tre fallen gäller att, om nu olyckan skulle vara framme, konsekvenserna inte blir katastrofala. Om man skulle råka göra fel en gång på hundra (vilket inte ens det händer mig) så är det inte hela världen att tvingas göra om arbetet.

Den tidsbesparing, och avlägsnande av störningsmoment, som det skulle innebära att slippa dessa bekräftelser skulle vara värt mer än något sällsynt fall av merarbete.

9
Anders Andersson och hans dotterson Erik var ute på Finnsjön i en bristfällig stockbåt ("en dålig ekestock") 24 maj 1806, och drunknade. Kropparna återfanns 26 Juni. Kan någon uttyda vad som sägs om sökandet?

Jag lyckas tyda "Igenfands ei ..." och "... all efterletning, förrän d. 26 Juni". Orden däremellan går jag bet på. Det ser ut som att det står "om klod", men det låter ju tokigt. Dessutom är jag inte helt säker på att det står "ei".

Dödbok: Järnboås (T) F:3 (1806-1831) döda 1806 nr 23 (AID: v53340a.b80, NAD: SE/ULA/10503)


10
Ang. Utskriftsinställningar

Det går inte att, i mallarna, ändra tidpunkterna för att utesluta något.

Personer födda efter är låst till exakt 100 år före dagens datum, personer döda efter är låst till 30 år och händelser inträffade efter är låst till 70 år.

Någon som har samma problem?

/Peter

11
Har det hänt någon av er att ni råkat klicka på ”Rensa urklipp” av misstag, och räddats av kontrollfrågan? Kan det verkligen orsaka stora problem om man raderar urklippen av misstag?

Med förhoppning att de frågorna väcker andras lust att rationalisera gränssnittet, vill jag föreslå att kontrollfrågan tas bort. Jag raderar ganska ofta mina urklipp, och skulle gärna slippa att bli ombedd att bekräfta detta vid varje tillfälle.

12
Jag anger mina källor på följande sätt:

Födelsebok: Tölö (N) CI:3 (1761-1815) s 174 (AID: v93626.b99.s175)

Detta format återfinns i mina källförteckningar, men jag använder det så klart också i löpande text i t.ex. personanteckningar och mailkonversationer. Dock har jag inte hittat något enkelt sätt att få fram denna text utan att klippa och klistra flera gånger i ett händelsefönster. Kan någon ge mig ett bra tips?

P.S. om Admin ser detta så undrar jag också varför det infogas två punkter till varje källhänvisning i källförteckningen?

[bifogad fil raderad av administratör]

13
Tekniska problem och förslag / Källfönstret - går ej att redigera i
« skrivet: 2018-01-15, 15:05:06 PM »
Det händer ofta att det inte går att redigera källorna i hanterafönstret "Källor", eller "Källor och hänvisningar" som det kallas i öppnat tillstånd.

Fönstret går att öppna men det går inte att komma åt källorna. Problemet uppstår efter att man arbetat i programmet en tid, och den enda lösning jag hittat är att starta om programmet.

14
Tekniska problem och förslag / Extra biografifönsterknapp önskas
« skrivet: 2018-01-04, 20:57:19 PM »
Jag arbetar för det mesta med det s.k. menyfliksområdet uppfällt, och öppnar och stänger ofta biografifönstret med den lilla knappen invid sökfältet.

Ibland har jag dock menyfliksområdet nedfällt, men då försvinner den lilla knappen för biografifönstret. Istället får jag använda knappen under huvudmenyn, men det är inte alls lika smidigt. Att alltid ha knappen nära till hands i närheten av biografifönstret vore att föredra.


[bifogad fil raderad av administratör]

15
Går det att välja vilken webläsare länkarna i Genney ska öppnas i?

Jag antar att länkarna nu öppnas i datorns standardwebläsare, men det är inte helt lyckat för min del. Jag använder Firefox som standardläsare, har gjort det i många år, trivs och vill inte byta. Ett problem med Firefox är att den inte fungerar fullt ut med ArkivDigital, och därför använder jag Chrome enkom för det, vilket fungerar bra. Det fungerar mycket bra t.o.m. eftersom jag kan ställa in musknapparna separat för Chrome så att deras funktioner optimeras till att söka i ArkivDigital.

Min önskan är därför att kunna öppna AID-länkar från Genney i Chrome, utan att ändra standardwebläsare. Helst skulle jag vilja att andra länkar öppnades med Firefox, men inser att det kan bli svårt.

Sidor: [1] 2