Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Visa inlägg - Hans

Sidor: [1] 2
1
Hur gör man för att ...? / Alternativ födelse
« skrivet: 2018-02-16, 17:53:37 PM »
När man sammanfogar dubbletter och behåller båda födelsedata, så skapas en extra händelse som kallas Alternativ födelse.

Jag jobbar nu med en annan person (inte dubblett), där jag har två olika hypoteser om födelsen. Jag försöker skapa en alternativ födelse för personen, men en sådan händelse finns inte i listan, inte heller i listan för att byta händelsetyp. Jag har den inte heller bland Egna händelsetyper i mitt register. Ska jag skapa en sådan, eller hur gör man?


2
Allmänt om Genney / Instruktionsvideo
« skrivet: 2018-01-15, 23:14:31 PM »
Några har efterfrågat en "starthjälp" till Genney. Jag har gjort ett utkast till kort instruktionsvideo som visar några grundläggande funktioner i programmet. Inte så proffsig, men kanske en inspiration?  :-\  Kolla in https://youtu.be/oCZVCLMWVIw och övergläns gärna!

3
Allmänt om Genney / Klassisk antavla - markeringar
« skrivet: 2017-12-31, 12:04:37 PM »
Varför är vissa personer i den klassiska antavlan (nedre delen) markerade med fylld eller ofylld triangel, eller med kursivstil? Jag hittar ingen fråga om detta här på Forum, ingen förklaring i Hjälpen, och jag får inte heller ihop logiken med hjälp av mina konkreta personer.  ???

[bifogad fil raderad av administratör]

4
Tekniska problem och förslag / Buggrapporter
« skrivet: 2017-12-18, 01:29:01 AM »
Det är trevligt med ett livaktigt diskussionsforum!  :) Jättebra att kunna utbyta erfarenheter och få hjälp och tips av andra användare – och även av Admin, förstås.

Om man har rena buggrapporter och problem av litet intresse för andra, vill jag tipsa om en utmärkta funktionen Synpunkter som finns i Huvudmenyn i programmet. Om jag har förstått det rätt, får Admin då automatisk uppgifter om ditt operativsystem, version av Genney mm - och din synpunkt/felrapport lagras på ett strukturerat sätt. Detta gör det alltså lättare att få rätt hjälp, och det går också snabbare enligt min erfarenhet.

Det skulle förstås då också bli mera angeläget att Admin på Forum eller hemsidan tar upp lösningar på vanliga problem som inrapporterats (FAQ).

Jag sticker förstås ut hakan här, och jag har säkert 'syndat' själv! Och jag vill absolut inte vara polis eller lägga locket på, men tror ni andra inte att själva forum-idén skulle kunna renodlas lite mera om vi höll oss till några enkla regler i den riktningen?  ???   Kanske Admin har idéer...

[bifogad fil raderad av administratör]

5
Tekniska problem och förslag / Platssök
« skrivet: 2017-12-03, 15:55:36 PM »
I Genney version 2 har det tillkommit en utmärkt funktion; Platssök (Huvudmenyn). Där kan man söka platser och se dessa och anknutna personer på kartan. Men man får tyvärr bara träffar på redan registrerade platser, man kan inte söka t ex mindre platser inom en ort man redan har registrerat.

I Platstolken finns sedan tidigare ett verktyg, Sök Plats, där man kan hitta (åtminstone) svenska platser – även de som man inte har registrerat – inklusive koordinater, församlings-, kommun och länstillhörighet. Tidigare kunde man även se församlingsgränserna på kartan, men jag kan inte hitta den funktionen längre! Gränserna är till stor hjälp för att t ex bestämma mycket små ställens tillhörighet.  Tyvärr är detta verktyg bara tillgängligt om man markerat en icke tolkad plats i Platstolken. Skulle det gå att göra denna sökfunktion mera allmänt tillgänglig för platsval i programmet? Det skulle hjälpa mycket för att kunna förfina sin platsdatabas och dess koordinater.

Man får i dessa verktyg alltså upp en kartbild med platsen markerad. Mycket bra, men det nu är grundinställt ser man nästan halva Sverige. Jag skulle önska att default-zoomen var ca 4 steg närmare (typ kommunnivå) för att lättare kunna se platsen i sina närmaste omgivningar. Kanske möjligt att lägga in en individuell defaultinställning? I Platsregistrets karta skulle jag gärna se en zoomnivå som automatiskt anpassas efter platshierarkin, så att om man t ex väljer en församling eller ett land så ligger det någorlunda rätt från början. Borde kanske vara möjligt att få till?

Eftersom det är Google-kartor som underlag, skulle det kanske gå att lägga in Googles platssök i kartan? Denna funktion använder jag ofta, men då måste man köra GoogleMaps separat i webbläsaren och sedan kopiera och klistra in koordinaterna till Genneys Platsregister. Det går ju utmärkt, men kunde gärna rationaliseras ett antal musklick!

En annan (ännu värdefullare) karttjänst är Lantmäteriets Kartsök och Ortnamn https://kso.etjanster.lantmateriet.se/ där det också går att kopiera koordinater (högerklick) till Genney. Här finns mycket detaljerad och sökbar platsinformation.

Ja, detta var några av mina tankar, idéer och önskemål. Hur gör ni andra? Det finns säkert många bra knep och källor...

6
Tekniska problem och förslag / Dubblerade makar
« skrivet: 2017-10-20, 18:43:53 PM »
Ett märkligt beteende vid knytning till ny make/maka (se bifogad bild1):

När jag knutit Elna Carlsdotter som hustru till Erik Kjellsson fick jag först 2 familjeflikar för Märta, där dottern Bengta förtecknades som barn i den ena och övriga i den andra. När jag startat om programmet är den andra Märta-fliken helt riktig borta ur familjevyn, men i Antavlan finns nu istället Märta-familjen dubblerad - med även dottern Bengta i båda familjerna!

Först efter omstart av programmet blir det äntligen rätt (bild2). Uppdateringen av strukturen verkar alltså inte helt klockren...

[bifogad fil raderad av administratör]

7
Hur gör man för att ...? / Dokument-mapp
« skrivet: 2017-09-12, 11:45:56 AM »
I Genneys installation skapas i användarprofilen en mapp som heter documents. Den är tom hos mig. Alla mina referensdokument ligger nu i mappen media.

Är tanken att man ska använda documents-mappen för referensmaterial, t ex PDF-filer, webb-länkar och annat som inte är media (=foto/video)?  Det går förstås att länka till media och dokument i vilken mapp som helst på datorn. Men jag skulle gärna hålla dessa samlade i några väl definierade mappar av olika skäl, t ex inför export till TNG där man måste föra över bilder och dokument manuellt. Och jag vågar inte riskera att documents-mappen – och dess eventuella innehåll – försvinner vid kommande uppdateringar!

Vill gärna ha några goda råd hur man bäst hanterar detta i programmet, så att man är "framtidssäkrad", som det så vackert heter.

8
Tekniska problem och förslag / Källhänvisningar
« skrivet: 2017-08-27, 19:08:41 PM »
Väl dokumenterade Källor är viktiga i släktforskningen! Möjligheter och problem att bygga upp och använda en bra Källförteckning har diskuterats i tråden http://genny.se/forum/index.php?topic=488.0. Här vill jag ta upp några frågor om hur källorna redovisas och hänvisas till i Genneys rapporter. Här använder jag Personakt som exempel.

När Källor läggs in i Genney kan de ges flera specifikationer: Förkortning [det man ser i källistan i programmet], Titel, Författare, Utgivning (ort:år), Förvaringsplats, Text i källan, Kommentar, Media. Se bifogad bild.

Om man redigerar Genneys rapporter kan man välja mellan de två vanligaste vetenskapliga systemen:
  • Oxford: En fotnotssiffra hänvisar till en förteckning, vilken man i Genney kan välja att lägga sist (default i programmet) eller efter varje person.
  • Harvard: Hänvisningen består här normalt av författarens efternamn, samt publikationens årtal plus eventuellt sida, ex (Svensson 1993, 258). Källförteckningen läggs sist (ej default, måste kryssas i Genneys rapportgenerator, annars blir referenserna ofullständiga!)
I släktforskningen ser källorna ofta lite annorlunda ut än i den akademiska världen; det kan vara register, CD-skivor, hemsidor, kyrkböcker, mantalslängder mm, där begreppet Författare är diffust. I standarden finns regler för hur detta hanteras i olika fall. Genney löser problemet genom att använda Förkortningen som referens i Harvards hänvisningar.

I Oxford-systemets Källförteckning visas Förkortning, Författare, Titel. (Publikation). Förvaringsplats. Kommentar.  Förkortningen är här meningslös, eftersom den inte refereras till, och leder dessutom till upprepningar i referensen om man t ex har samma Förkortning som Titel. Om samma källa används flera gånger upprepas bara Förkortningen i följande referenser i listan, vilket gör det svårt att hitta den första, fullständiga, om man har många källor (som i detta system ligger i nummerordning).

För de Källor som inte specificerats alls, förutom sin Förkortning, fungerar båda referenssystemen men ger då ingen detaljerad information om källorna. Beroende på hur man skriver in uppgifter i de olika fälten kan man få det att fungera mer eller mindre hyfsat, men för mig känns Oxford-systemet mera lämpat än Harvard. För andra kan det säkert vara tvärtom?

Bifogar PDF med en kommenterad jämförelse mellan Oxford- och Harvard-systemen för ett enkelt exempel på Personakt.

Hur gör ni andra med källuppgifter? Vilka uppgifter för ni in? Vilket system använder ni? Hur funkar det? Erfarenheter och problem?

Hur är det tänkt i programdesignen? Detta är ju riktigt svårt, och på det stora hela hanteras det ju så gott det går!
Men jag kan tänka mig två alternativa vägar till förbättringar:
  • Att hårdare definiera och styra upp inmatningsfälten
  • Att öka möjligheterna att redigera mallarna, så att de passar det sätt man själv lägger in data på (dvs vilka data ska med i de olika listorna)
Jag skulle också vilja ha en möjlighet att i inställningarna välja att källor visas som default (i biografins Visningsläge och när man Shift-hovrar över personerna i diagrammet).

Är det möjligen några förändringar på gång i version 2?

Hoppas på goda råd och framtida förbättringar...

[bifogad fil raderad av administratör]

9
Allmänt om Genney / Genney på släktforskardagarna?
« skrivet: 2017-08-17, 14:08:50 PM »
Kommer Genney att delta på släktforskardagarna i Halmstad 26–27 augusti? Skulle vara kul, men jag hittar inget i katalogen...

10
Hur gör man för att ...? / Källförteckningen
« skrivet: 2017-08-14, 16:33:45 PM »
Här man arbetar i ett arkiv bygger man ju upp en tillhörande källförteckning. Denna är, till skillnad från Platsregistret, inte en självständig databas som man kan exportera och sedan importera till ett annat arkiv.

När jag t ex kollar upp DNA-träffar skapar jag ett nytt, temporärt arkiv, där jag lägger in personen och dess anor för att se om jag kommer någon vart. Detta för att inte skapa små "öar" i mitt huvudarkiv, men om jag får en intressant träff vill jag ju gärna införliva det nya trädet via gedcom.

När jag bygger upp det temporära arkivet använder jag många källor som jag redan registrerat i huvudarkivet, t ex Sveriges Dödbok, Sveriges Befolkning 1970 etc... För att slippa skriva in alla detaljer, ev förvaringsplats mm – och för att undvika dubbletter vid gedcom-importen och efterföljande "städarbete", skulle det vara praktiskt om man kunde jobba mot samma källförteckning som i huvudarkivet.

Jag efterlyser alltså en liknande uppbyggnad och export-/importfunktion som för Platsdatabasen, och en synkning mot existerande källor vid import. Eller finns det redan ett smart sätt att hantera detta?

PS: Även yrken, titlar och dödsorsaker blir ju "nollade" när man börjar på ett nytt arkiv, men de är ju så oändligt mycket enklare att justera när man slår samman flera arkiv!

11
Tekniska problem och förslag / Släktskapsverktyget
« skrivet: 2017-07-15, 23:20:16 PM »
Bilden av släktskap är inte riktigt "gender-korrekt", tycker jag. Den gemensamma anan är alltid fadern, men sanningen är ju att det är ett föräldrapar som är gemensam! Se bifogad bild, där Per Björnssons hustru (som heter Karna Persdotter) är lika mycket ana och naturligtvis också bör synas – och det bör väl inte vara något problem att få in i bilden?

[bifogad fil raderad av administratör]

12
Jag har en händelse som jag vill göra publik. En del av noteringarna vill jag också ha publik, men en del vill jag behålla privat pga dess känsliga karaktär. Hur kan jag hantera detta i Genney? Jag kan bara se att man kan göra hela händelsen publik eller privat – inte enskilda delar av den. Det känns inte rätt att behöva dubblera händelsen; en publik med allmän text och en privat med extra text...
I MinSläkt finns två flikar under Notering; allmänna och konfidentiella, så det bör väl gå att hantera enligt GEDCOM-standarden?

13
Allmänt om Genney / Ny Genney-version --- Java-version
« skrivet: 2017-03-08, 23:00:45 PM »
Nya Genney 1.2.b24 ska enligt loggen jobba med Java 1.8.112, men i skrivbordsikonens genväg står fortfarande:
"C:\Program Files (x86)\Genney 1\jre1.8.0_60\bin\javaw.exe" -jar -Dsun.java2d.d3d=false -Djava.util.Arrays.useLegacyMergeSort=true -Xms1024M  -Xmx1024M -Dderby.storage.pageSize=8192 "C:\Program Files (x86)\Genney 1\genney_1.2-64.jar"

14
Hur gör man för att ...? / Hur söker man på källors trovärdighet?
« skrivet: 2016-11-29, 18:53:24 PM »
Jag vill exportera den del av mitt register till DISBYT. För att undvika "rundgång" i tvivelaktiga data, vill jag då ta ut de händelser som inte bygger på mindre trovärdiga källor. Kan jag få till ett sådant urval? Helst ska händelser som är tveksamma uteslutas, men det är också acceptabelt att utesluta personer som hänvisar till sådana. Kan inte hitta en metod för detta i Sök.

15
Allmänt om släktforskning / Liten jämförelse av program
« skrivet: 2016-11-27, 17:48:02 PM »
På min hemsida finns nu en liten betraktelse av några svenska släktforskarprogram. Gissa vilket som vinner mitt hjärta!  ;)

Sidor: [1] 2