Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Peter

Sidor: [1] 2 3 ... 6
1
Tekniska problem och förslag / SV: församlingar under fel landskap
« skrivet: 2021-03-21, 11:17:22 AM »
intressant läsning om landskapsgränser mellan Bohuslän och Västergötland.
Ja, inte sant? Sedan det senast skrevs i tråden har blogginnehavaren Martin Ahlstedt hunnit med en fjärde vandring på Hisingen.

https://allaplatserna.blog/2019/01/03/gransvandring-pa-hisingen-del-4/

2
Tekniska problem och förslag / SV: församlingar under fel landskap
« skrivet: 2021-03-20, 13:15:10 PM »
Det här har nog fallit mellan stolarna.

Kan vi få dessa församlingar överförda från Bohuslän till Västergötland?

Göteborgs Johanneberg
Göteborgs Karl Johan
Göteborgs Tyska
Göteborgs domkyrkoförsamling
Göteborgs engelska
Göteborgs fattighusförsamling
Göteborgs garnisonsförsamling
Göteborgs katolska
Göteborgs lutherska
Göteborgs mosaiska
Göteborgs reformerta
Göteborgs spinnhusförsamling

3
Tekniska problem och förslag / SV: Förslag: färre bekräftelserutor
« skrivet: 2021-03-11, 16:00:54 PM »
Det kunde kanske lösas, liksom i Windows-systemet, med SHIFT+DEL för permanent radering utan bekräftelse? Skulle då helst också fungera i rullgardinsmenyn med SHIFT+click eller högerklick.

Återvänder till tråden för att säga att jag uppskattar denna funktion mycket, sedan den tillkom.

4
Tekniska problem och förslag / SV: FÖRSLAG: Hur yrken presenteras
« skrivet: 2021-03-06, 02:57:14 AM »

Med Genneys begränsningar hade jag lagt detta med studerande under Personanteckningar istället. En nödlösning .

Ja, det får bli någon form av nödlösning. En variant är att registrera det som Faktauppgift eller Egen händelse. Bäst är kanske Egen händelse eftersom Faktauppgift redovisas med epitetet "Faktauppgift". Med Egen händelse står det bara "Studerande" eller vad man nu registrerar, likt det gör för yrken.

5
Tekniska problem och förslag / FÖRSLAG: Hur yrken presenteras
« skrivet: 2021-03-02, 14:29:15 PM »
Jag är inte riktigt nöjd med hur personers yrken presenteras, dels i ansedlar/personakter och dels i antavlor.

Det första jag önskar är att yrkena, i ansedlar och personakter, nämns direkt efter namnet eller åtminstone direkt efter födelseuppgifterna. Detta har jag sett kan göras i Min Släkt. Se skärmdump.

Det andra jag önskar är att man ska kunna välja vilket eller vilka yrken som ska omnämnas i inledningen, och i vilken ordning. Vissa personer har många notiser för yrke. Alla dessa behöver inte räknas upp. Vissa kanske bara varade en kortare tid och vissa kanske var en bisyssla. En bedömning behöver göras av vad som är mer eller mindre representativt för personen i fråga.

Det tredje jag önskar är att samma urval ska gälla för antavlor.

Ett exempel på hur presentationen i antavlor inte blir så lyckad är en person som större delen av sitt liv var pappersmakargesäll, men som på äldre dar angavs som lumpsamlare. I antavlan beskrivs han som "Lumpsamlare, Pappersmakargesäll". Här vill jag kunna vända på ordningen eller rent av ta bort "Lumpsamlare".

Ett annat exempel är en kvinna som blev närmare 80 och som inte hade något yrke mer än att hon under en kortare tid angavs som "Studerande". Här skulle jag vilja ta bort "Studerande" ur antavlan eftersom det känns galet att det ska definiera hela hennes liv.

6
Allmänt om Genney / SV: Fyrkant före ålder?
« skrivet: 2020-12-17, 17:29:45 PM »
Det finns inget exakt datum för den aktuella händelsen. Därför är det nog meningen att det ska anges en cirkaålder. I fyrkantens ställe borde det därför stå antingen "≈" eller "ca". Man väljer mellan dessa två i inställningarna.

Varför du i stället ser en fyrkant vet jag inte.

7
Allmänt om Genney / SV: Platsregister, kursiverade
« skrivet: 2020-12-16, 13:22:43 PM »
Okej. Det verkar som att de platser som är kursiverade saknar platskoordinater.

8
Allmänt om Genney / SV: Platsregister, kursiverade
« skrivet: 2020-12-16, 12:19:46 PM »
Du använder version 2, antar jag? I den versionen blir platsen kursiverad när den matchar en plats som finns i platsregistret.

Version 3 har också en sådan matchning, men i stället för kursivering dyker det upp en symbol som liknar kartnålen i Google Maps.

9
Det är sant, Hans, att pilarna också indikerar var det finns släktgrenar som fortsätter. Jag hade inte det i åtanke, men så kan det väl fortsatt vara?

Jag skulle också gärna se en pil åt vänster vid person som är ana till proband, och som leder ett steg mot denna. Oftast skulle en sådan hamna vid huvudpersonen, men den skulle även kunna hamna på andra platser i vyn.

10
Var det någon som "besökte" konferensen och kan berätta om den var något att ha?

11
För detta förslag önskar jag synpunkter från dem som precis som jag ofta använder den klassiska vyn.

Är det någon mer som tycker att de små pilarna till höger i den klassiska vyn är överflödiga? Ett klick på någon av de många pilarna kan bara leda till två resultat, och dessa resultat nås även genom att dubbelklicka på någon av huvudpersonens föräldrar. Det spelar alltså ingen roll vilken pil man trycker på på övre respektive nedre halvan av vyn.

Det jag skulle önska är att ett klick på en liten pil leder till att trädet hoppar bak en generation precis som nu, men att fokus hamnar på personen invid vald pil. Denna person blir markerad i trädet och syns i biografifönstret.

Som pilarna fungerar i dag är det svårt att orientera sig när man hoppar i antavlan och vill följa en viss släktgren bakåt. Med förslaget skulle det bli enklare.

Bild 1 visar hur de många pilarna bara har två funktioner. Bild 2 visar hur jag önskar att resultatet skulle vara om man klickar på någons pil (i detta fall Kerstin Bengtsdotters).

12
Tack till Olle för en bra presentation!

13
Om man ger en egen händelse en namn innehållande en apostrof och inkluderar denna händelse i en sökning, så fastnar sökningen i en evighetsloop.

Loopen är enkel att bryta genom att stänga ned sökningen eller modifiera den, men en tråkig konsekvens är att man måste ändra namnet på händelsen till ett som är mindre optimalt. Om man gör en släktutredning på engelska händer det att man vill ha med en apostrof både här och där.

14
När man webbpublicerar anges ungefärliga åldrar med "ca", t.ex. "(ca 15–ca 18)". Det uppskattar jag. När man gör en utskrift i programmet används istället approximationstecknet "≈", som så här: "(≈15–≈18)"

Jag tycker att approximationstecknet är fult, och att det inte hör hemma utanför matematiska sammanhang, och skulle gärna se att det gick att välja "ca" istället.

/Peter

15
Tekniska problem och förslag / SV: Förslag: färre bekräftelserutor
« skrivet: 2020-03-01, 03:23:35 AM »
Skulle då helst också fungera i rullgardinsmenyn med SHIFT+click eller högerklick.
Det skulle passa mig utmärkt, och samtidigt kommer funktionen inte att märkas för dem som vill behålla bekräftelserutan. Bra förslag, Hans!

Sidor: [1] 2 3 ... 6